VHDL ile Dört Bit Toplayıcı ve Çıkarıcı Tasarımı

Tam toplayıcı 3 bitlik girişlerin toplamını veren mantıksal devredir. Girişlere göre aşağıda ki doğruluk tablosu elde edilir,

DT_TOPLAYICI

Tam çıkarıcı, borç girişi olan yarı çıkarıcı devredir.

DT_CIKARICI

4 bitlik Tam Toplayıcı ve Tam Çıkarıcı devre eldenin bir sonraki girişe toplam olarak verildiği devredir. Devrenin toplayıcı ya da çıkarıcı devre olacağını girişten dijital olarak verdiğimiz sinyal belirlemektedir.

GENEL

E lojik 0 olduğu durumda devre 4 bitlik Tam Toplayıcı, E lojik 1 olduğu durumda ise devre 4 bitlik Tam Çıkarıcı olur.

 1. ------------------------------------------------------------ XOR Gate
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4. entity xorGate is
 5. port( A, B : in std_logic;
 6. F : out std_logic);
 7. end xorGate;
 8. architecture davranıs of xorGate is
 9. begin
 10. F <= A xor B;
 11. end davranıs;
 1. ------------------------------------------------------------ FullAdder
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4. entity Full_Adder is
 5. port(  X, Y, Cin : in std_logic;
 6. S, Cout    : out std_logic);
 7. end Full_Adder;
 8. architecture davranıs of Full_Adder is
 9. begin
 10. S <= (X xor Y) xor Cin;
 11. Cout <= (X and (Y or Cin)) or (Cin and Y);
 12. end davranıs;
 1. ------------------------------------------------------------ Subtractor&Adder
 2. library ieee;
 3. use ieee.std_logic_1164.all;
 4. entity adderSubtractor is
 5. port(  MODE                : in std_logic;
 6. A3, A2, A1, A0  : in std_logic;
 7. B3, B2, B1, B0   : in std_logic;
 8. S3, S2, S1, S0    : out std_logic;
 9. Cout                    : out std_logic);
 10. end adderSubtractor;
 11. architecture struct of adderSubtractor is
 12. component xorGate is --XOR gate hatırlatıldı
 13. port( A, B : in std_logic;
 14. F      : out std_logic);
 15. end component;
 16. component Full_Adder is --FullAdder gate hatırlatıldı
 17. port( X, Y, Cin : in std_logic;
 18. S, Cout    : out std_logic);
 19. end component;
 20. signal C1, C2, C3, C4: std_logic;
 21. signal xor0, xor1, xor2, xor3 : std_logic;
 22. begin
 23. XorGate0: XorGate port map(MODE, B0, xor0);
 24. XorGate1: XorGate port map(MODE, B1, xor1);
 25. XorGate2: XorGate port map(MODE, B2, xor2);
 26. XorGate3: XorGate port map(MODE, B3, xor3);
 27. FA0: Full_Adder port map(A0, xor0, MODE,S0, C1); -- S0
 28. FA1: Full_Adder port map(A1, xor1, C1, S1, C2);           -- S1
 29. FA2: Full_Adder port map(A2, xor2, C2, S2, C3);        -- S2
 30. FA3: Full_Adder port map(A3, xor3, C3, S3, C4);        -- S3
 31. Cout <= C4; -- Cout
 32. end struct;

Kodu sentezledikten sonra Synthesize –XST sekmesi içerisindeki View RTL Schematik seçeneğini seçerek karşımıza çıkan Startup Mode ekranından “Start with a schematic of the top –level block” seçeneğini seçerek şematik tasarımımıza ulaşıyoruz.
Şematikte karşımıza çıkan bloklara çift tıklayarak logic gate seviyesine kadar inip tasarımı detaylandırabiliriz.

3

 

Test Bench Programı

Test Bench simülasyonu sayesinde sentezlediğimiz devrenin doğruluğu test edilir. Dijital olarak uyguladığımız sinyal 10ns’de terslenmektedir ve testler arası geçişler 20 ns’dir.

 1. library ieee;
 2. use ieee.std_logic_1164.all;
 3.  
 4. entity adderSubtractor_tb is
 5. end adderSubtractor_tb;
 6.  
 7. architecture testbench of adderSubtractor_tb is
 8. component adderSubtractor is
 9. port( A3, A2, A1, A0 : in std_logic;
 10. B3, B2, B1, B0 : in std_logic;
 11. mode : in std_logic;
 12. S3, S2, S1, S0 : out std_logic;
 13. Cout : out std_logic);
 14. end component;
 15.  
 16. signal mode, A3, A2, A1, A0 : std_logic;
 17. signal B3, B2, B1, B0 : std_logic;
 18. signal S3, S2, S1, S0, Cout : std_logic;
 19.  
 20. begin
 21. mapping: adderSubtractor port map(mode,
 22. A3, A2, A1, A0,
 23. B3, B2, B1, B0,
 24. S3, S2, S1, S0,
 25. Cout );
 26. process
 27. begin
 28. mode <= '1'; -- Çıkarma Modu
 29. wait for 10 ns;
 30. mode <= '0'; -- Toplama Modu
 31. wait for 10 ns;
 32. end process;
 33. process
 34. begin
 35. --TEST 1
 36. A3 <= '1';
 37. A2 <= '0';
 38. A1 <= '1';
 39. A0 <= '1';
 40.  
 41. B3 <= '0';
 42. B2 <= '1';
 43. B1 <= '1';
 44. B0 <= '0';
 45. wait for 20 ns;
 46.  
 47. --TEST 2
 48. A3 <= '0';
 49. A2 <= '1';
 50. A1 <= '1';
 51. A0 <= '1';
 52.  
 53. B3 <= '0';
 54. B2 <= '1';
 55. B1 <= '0';
 56. B0 <= '1';
 57. wait for 20 ns;
 58. end process;
 59. END;

TB

 

Yorum

 1. By Ali Çubuk

  Cevapla

 2. By Samet

  Cevapla

 3. By Sezer

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.