VHDL ile Manchester Kodlama

 

VHDL ile Manchester Kodlama

Bilgisayar arası haberleşmede kullanılan kodlama tekniklerinden biri olan “ Manchester Kodlama ” da “ 1 ” biti 0’ dan 1’ e geçiş (01), “ 0 “ biti ise 1’ den 0’ a geçiş olarak tanımlanır,bu sayede gönderilen mesaj değiştirilmeden kodlaması değiştirilmiş olur. Kısacası 1-0 bitlerini Var-Yok şeklinde değil de “ Pulse “ şeklinde gönderen kodlama tekniğidir.

MC

Örneğin 8 bitlik bir paketi ele alacak olursak;
Mesaj: “ 01011101 ” olsun, Manchester Kodlanmış mesaj ise “ 10 01 10 01 01 01 10 01 “ olur.

(*Dip Not :Alternate Mark Inversion, Bi-Phase Encoding, Conditional Diphase, CMI Encoding, CSMA/CD, CSMA/CS, CSMA/CR, HDB3… Bilgisayarlar arası haberleşmede kullanılan diğer kodlama teknikleridir )

Tek bitlik Manchester Kodlama örneği:

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. entity Manchester is
 4. port(
 5. clk : in std_logic;
 6. Data_in : in std_logic;
 7. Data_out : out std_logic
 8. );
 9. end Manchester;
 10. architecture Behavioral of Manchester is
 11. begin
 12. Data_out <= Data_in xor clk;
 13. end Behavioral;

 

Kodu sentezledikten sonra Synthesize –XST sekmesi içerisindeki View RTL Schematik seçeneğini seçerek karşımıza çıkan Startup Mode ekranından “Start with a schematic of the top –level block” seçeneğini seçerek şematik tasarımımıza ulaşıyoruz.
Şematikte karşımıza çıkan bloklara çift tıklayarak logic gate seviyesine kadar inip tasarımı detaylandırabiliriz.

mc_Tek_bit

Test Bench Programı

 1. LIBRARY ieee;
 2. USE ieee.std_logic_1164.ALL;
 3. ENTITY tb IS
 4. END tb;
 5. ARCHITECTURE behavior OF tb IS
 6. COMPONENT Manchester
 7. PORT(
 8. clk : IN std_logic;
 9. Data_in : IN std_logic;
 10. Data_out : OUT std_logic
 11. );
 12. END COMPONENT;
 13. --Inputs
 14. signal clk : std_logic := '0';
 15. signal Data_in : std_logic := '0';
 16. --Outputs
 17. signal Data_out : std_logic;
 18. BEGIN
 19. uut: Manchester PORT MAP (
 20. clk => clk,
 21. Data_in => Data_in,
 22. Data_out => Data_out
 23. );
 24. clk_process :process
 25. begin
 26. clk <= '0';
 27. wait for 5 ns;
 28. clk <= '1';
 29. wait for 5 ns;
 30. end process;
 31.  
 32. stim_proc: process
 33. begin
 34. Data_in <= '0';
 35. wait for 10 ns;
 36. Data_in <= '1';
 37. wait for 10 ns;
 38. Data_in <= '0';
 39. wait for 10 ns;
 40. Data_in <= '1';
 41. wait for 10 ns;
 42. Data_in <= '1';
 43. wait for 10 ns;
 44. Data_in <= '1';
 45. wait for 10 ns;
 46. Data_in <= '0';
 47. wait for 10 ns;
 48. Data_in <= '1';
 49. wait for 10 ns;
 50. end process;
 51. END;

MC_TEK_TB

 

Yorum

 1. By Mustafa Erdoğan

  Cevapla

 2. By Oğuzhan Gültekin

  Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.