Dijital Kronometre Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital koronometre uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. kronometre.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır.

Digital Kronometre tasarımında durdurma ve resetleme özelliği sağlanmıştır. Kronometrenin çalışmasına ilişkin video aşağıdadır.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity kronometre is
 7. generic(
 8. SYS_FREQ : integer := 100_000_000
 9. );
 10. Port(
 11. in_clk : in std_logic;
 12. in_rst : in std_logic;
 13. in_strt_stp : in std_logic;
 14. out_seg : out std_logic_vector(7 downto 0);
 15. out_seg_leds : out std_logic_vector(7 downto 0)
 16. );
 17. end kronometre;
 18.  
 19. architecture Behavioral of kronometre is
 20.  
 21. component hour_digit_cntrl
 22. Port (
 23. in_clk : in std_logic;
 24. in_rst : in std_logic;
 25. in_pulse : in std_logic;
 26. in_inc_right : in std_logic;
 27. in_inc_left : in std_logic;
 28. out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 29. out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 30. );
 31. end component;
 32.  
 33. component min_sec_digit_cntrl
 34. Generic(
 35. DIGIT_SIZE : integer := 10
 36. );
 37. Port (
 38. in_clk : in std_logic;
 39. in_rst : in std_logic;
 40. in_pulse : in std_logic;
 41. in_inc : in std_logic;
 42. out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 43. out_pulse : out std_logic
 44. );
 45. end component;
 46.  
 47. component bcd2seven_segment
 48. Port (
 49. in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 50. out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 51. );
 52. end component;
 53.  
 54.  
 55. component pulse_generator
 56. generic(
 57. FREQ : integer := 100_000_000
 58. );
 59. Port (
 60. in_clk : in std_logic;
 61. in_rst : in std_logic;
 62. in_en : in std_logic;
 63. out_pulse : out std_logic
 64. );
 65. end component;
 66.  
 67. component buton_push
 68. Port (
 69. in_clk : in std_logic;
 70. in_rst : in std_logic;
 71. in_buton : in std_logic;
 72. out_btn_pulse : out std_logic
 73. );
 74. end component;
 75.  
 76.  
 77. type t_Time_Digits is array (0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
 78. signal r_Time_Digits : t_Time_Digits := (others=>(others => '0'));
 79.  
 80. signal r_bcd : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 81. signal r_seg_leds : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 82. signal r_seg : std_logic_vector(7 downto 0) := "01111111";
 83. signal r_seg_cnt : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
 84. signal r_seg_pulse : std_logic := '0';
 85.  
 86.  
 87. signal r_sec_pulse : std_logic := '0';
 88. signal r_sec_10_pulse : std_logic := '0';
 89. signal r_sec_100_pulse : std_logic := '0';
 90. signal r_sec_right_pulse : std_logic := '0';
 91. signal r_sec_left_pulse : std_logic := '0';
 92. signal r_min_right_pulse : std_logic := '0';
 93. signal r_min_left_pulse : std_logic := '0';
 94.  
 95. signal r_strt_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 96. signal r_en : std_logic := '0';
 97. signal r_strt_stp_puls : std_logic := '0';
 98. signal r_rst_puls : std_logic := '0';
 99.  
 100.  
 101. begin
 102.  
 103. out_seg_leds <= r_seg_leds;
 104. out_seg <= r_seg;-- f_set_shift(r_seg, r_set_stts, r_set_seg);
 105.  
 106.  
 107. -- hour_digit_cntrl_map : hour_digit_cntrl
 108. -- Port map (
 109. -- in_clk => in_clk,
 110. -- in_rst => r_rst_puls,
 111. -- in_pulse => r_min_left_pulse,
 112. -- in_inc_right => '0',
 113. -- in_inc_left => '0',
 114. -- out_right_digit => r_Time_Digits(1),
 115. -- out_left_digit => r_Time_Digits(0)
 116. -- );
 117.  
 118.  
 119. min_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 120. Generic map(
 121. DIGIT_SIZE => 6
 122. )
 123. Port map(
 124. in_clk => in_clk,
 125. in_rst => r_rst_puls,
 126. in_pulse => r_min_right_pulse,
 127. in_inc => '0',
 128. out_digit => r_Time_Digits(2),
 129. out_pulse => r_min_left_pulse
 130. );
 131.  
 132. min_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 133. Generic map(
 134. DIGIT_SIZE => 10
 135. )
 136. Port map(
 137. in_clk => in_clk,
 138. in_rst => r_rst_puls,
 139. in_pulse => r_sec_left_pulse,
 140. in_inc => '0',
 141. out_digit => r_Time_Digits(3),
 142. out_pulse => r_min_right_pulse
 143. );
 144.  
 145.  
 146. sec_left_digit : min_sec_digit_cntrl
 147. Generic map(
 148. DIGIT_SIZE => 6
 149. )
 150. Port map(
 151. in_clk => in_clk,
 152. in_rst => r_rst_puls,
 153. in_pulse => r_sec_right_pulse,
 154. in_inc => '0',
 155. out_digit => r_Time_Digits(4),
 156. out_pulse => r_sec_left_pulse
 157. );
 158.  
 159. sec_right_digit : min_sec_digit_cntrl
 160. Generic map(
 161. DIGIT_SIZE => 10
 162. )
 163. Port map(
 164. in_clk => in_clk,
 165. in_rst => r_rst_puls,
 166. in_pulse => r_sec_pulse,
 167. in_inc => '0',
 168. out_digit => r_Time_Digits(5),
 169. out_pulse => r_sec_right_pulse
 170. );
 171.  
 172.  
 173. sec_digit_10 : min_sec_digit_cntrl
 174. Generic map(
 175. DIGIT_SIZE => 10
 176. )
 177. Port map(
 178. in_clk => in_clk,
 179. in_rst => r_rst_puls,
 180. in_pulse => r_sec_10_pulse,
 181. in_inc => '0',
 182. out_digit => r_Time_Digits(6),
 183. out_pulse => r_sec_pulse
 184. );
 185.  
 186. sec_digit_100 : min_sec_digit_cntrl
 187. Generic map(
 188. DIGIT_SIZE => 10
 189. )
 190. Port map(
 191. in_clk => in_clk,
 192. in_rst => r_rst_puls,
 193. in_pulse => r_sec_100_pulse,
 194. in_inc => '0',
 195. out_digit => r_Time_Digits(7),
 196. out_pulse => r_sec_10_pulse
 197. );
 198.  
 199.  
 200. second_100_pulse_map : pulse_generator
 201. generic map(
 202. FREQ => SYS_FREQ / 100
 203. )
 204. Port map (
 205. in_clk => in_clk,
 206. in_rst => r_rst_puls,
 207. in_en => r_en,
 208. out_pulse => r_sec_100_pulse
 209. );
 210.  
 211. -- Enable disable control
 212.  
 213. process(in_clk, r_rst_puls)
 214. begin
 215. if r_rst_puls = '1' then
 216. r_en <= '0';
 217. elsif rising_edge(in_clk) then
 218. if r_strt_stp_puls = '1' then
 219. r_en <= not r_en;
 220. end if;
 221. end if;
 222. end process;
 223.  
 224.  
 225. strt_stop_map : buton_push
 226. port map(
 227. in_clk => in_clk,
 228. in_rst => r_rst_puls,
 229. in_buton => in_strt_stp,
 230. out_btn_pulse => r_strt_stp_puls
 231. );
 232.  
 233.  
 234. -- display control
 235.  
 236. process(in_clk, r_rst_puls)
 237. begin
 238. if r_rst_puls = '1' then
 239. r_seg_cnt <= (others => '0');
 240. r_bcd <= (others => '0');
 241.  
 242. elsif rising_edge(in_clk) then
 243. if r_seg_pulse = '1' then
 244. r_bcd <= r_Time_Digits(7 - conv_integer(r_seg_cnt));
 245. if r_seg_cnt = 7 then
 246. r_seg_cnt <= (others => '0');
 247. else
 248. r_seg_cnt <= r_seg_cnt + 1;
 249. end if;
 250. end if;
 251. end if;
 252. end process;
 253.  
 254. bcd2seven_segment_map : bcd2seven_segment
 255. Port map(
 256. in_bcd => r_bcd,
 257. out_seven_segment => r_seg_leds
 258. );
 259.  
 260. process(in_clk, r_rst_puls)
 261. begin
 262. if r_rst_puls = '1' then
 263. r_seg <= "01111111";
 264.  
 265. elsif rising_edge(in_clk) then
 266. if r_seg_pulse = '1' then
 267. r_seg <= r_seg(6 downto 0) & r_seg(7);
 268.  
 269. end if;
 270. end if;
 271. end process;
 272.  
 273. seg_pulse_map : pulse_generator
 274. generic map(
 275. FREQ => 10_000
 276. )
 277. Port map (
 278. in_clk => in_clk,
 279. in_rst => r_rst_puls,
 280. in_en => '1',
 281. out_pulse => r_seg_pulse
 282. );
 283.  
 284.  
 285. rst_contrl_map : buton_push
 286. port map(
 287. in_clk => in_clk,
 288. in_rst => '0',
 289. in_buton => in_rst,
 290. out_btn_pulse => r_rst_puls
 291. );
 292.  
 293. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity hour_digit_cntrl is
 7. Port (
 8. in_clk : in std_logic;
 9. in_rst : in std_logic;
 10. in_pulse : in std_logic;
 11. in_inc_right : in std_logic;
 12. in_inc_left : in std_logic;
 13. out_right_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 14. out_left_digit : out std_logic_vector(3 downto 0)
 15. );
 16. end hour_digit_cntrl;
 17.  
 18. architecture Behavioral of hour_digit_cntrl is
 19.  
 20. signal r_right_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 21. signal r_left_digit : std_logic_vector(3 downto 0);
 22.  
 23. begin
 24.  
 25. out_right_digit <= r_right_digit;
 26. out_left_digit <= r_left_digit;
 27.  
 28. process(in_clk, in_rst)
 29. begin
 30. if in_rst = '1' then
 31. r_right_digit <= (others => '0');
 32. r_left_digit <= (others => '0');
 33. elsif rising_edge(in_clk) then
 34. if in_pulse = '1' then
 35. if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 36. (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then
 37. r_right_digit <= (others => '0');
 38. if r_left_digit = 2 then
 39. r_left_digit <= (others => '0');
 40. else
 41. r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 42. end if;
 43. else
 44. r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 45. end if;
 46. end if;
 47.  
 48. if in_inc_right = '1' then
 49. if (r_left_digit /= 2 and r_right_digit = 9) or
 50. (r_left_digit = 2 and r_right_digit = 3) then
 51. r_right_digit <= (others => '0');
 52. else
 53. r_right_digit <= r_right_digit + 1;
 54. end if;
 55. end if;
 56.  
 57. if in_inc_left = '1' then
 58. if r_left_digit = 2 then
 59. r_left_digit <= (others => '0');
 60. else
 61. r_left_digit <= r_left_digit + 1;
 62. end if;
 63. end if;
 64. end if;
 65. end process;
 66.  
 67.  
 68. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5.  
 6. entity min_sec_digit_cntrl is
 7. Generic(
 8. DIGIT_SIZE : integer := 10
 9. );
 10. Port (
 11. in_clk : in std_logic;
 12. in_rst : in std_logic;
 13. in_pulse : in std_logic;
 14. in_inc : in std_logic;
 15. out_digit : out std_logic_vector(3 downto 0);
 16. out_pulse : out std_logic
 17. );
 18. end min_sec_digit_cntrl;
 19.  
 20. architecture Behavioral of min_sec_digit_cntrl is
 21.  
 22. signal r_digit : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
 23. signal r_pulse : std_logic := '0';
 24.  
 25. begin
 26.  
 27. out_digit <= r_digit;
 28. out_pulse <= r_pulse;
 29.  
 30. process(in_clk, in_rst)
 31. begin
 32. if in_rst = '1' then
 33. r_digit <= (others => '0');
 34. r_pulse <= '0';
 35. elsif rising_edge(in_clk) then
 36. r_pulse <= '0';
 37. if in_pulse = '1' then
 38. if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 39. r_pulse <= '1';
 40. r_digit <= (others => '0');
 41. else
 42. r_digit <= r_digit + 1;
 43. end if;
 44. end if;
 45.  
 46. if in_inc = '1' then
 47. if r_digit = DIGIT_SIZE - 1 then
 48. r_digit <= (others => '0');
 49. else
 50. r_digit <= r_digit + 1;
 51. end if;
 52. end if;
 53. end if;
 54. end process;
 55.  
 56. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity bcd2seven_segment is
 5. Port (
 6. in_bcd : in std_logic_vector(3 downto 0);
 7. out_seven_segment : out std_logic_vector(7 downto 0)
 8. );
 9. end bcd2seven_segment;
 10.  
 11. architecture Behavioral of bcd2seven_segment is
 12.  
 13. signal r_seven_segment : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
 14.  
 15. begin
 16.  
 17. out_seven_segment <= r_seven_segment;
 18.  
 19. process(in_bcd)
 20. begin
 21. case in_bcd is
 22. when "0000" =>
 23. r_seven_segment <= "10000001";
 24. when "0001" =>
 25. r_seven_segment <= "11001111";
 26. when "0010" =>
 27. r_seven_segment <= "10010010";
 28. when "0011" =>
 29. r_seven_segment <= "10000110";
 30. when "0100" =>
 31. r_seven_segment <= "11001100";
 32. when "0101" =>
 33. r_seven_segment <= "10100100";
 34. when "0110" =>
 35. r_seven_segment <= "10100000";
 36. when "0111" =>
 37. r_seven_segment <= "10001111";
 38. when "1000" =>
 39. r_seven_segment <= "10000000";
 40. when "1001" =>
 41. r_seven_segment <= "10000100";
 42. when others =>
 43. r_seven_segment <= "00000000";
 44. end case;
 45. end process;
 46.  
 47.  
 48. end Behavioral;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity buton_push is
 5. Port (
 6. in_clk : in std_logic;
 7. in_rst : in std_logic;
 8. in_buton : in std_logic;
 9. out_btn_pulse : out std_logic
 10. );
 11. end buton_push;
 12.  
 13. architecture Behavioral of buton_push is
 14.  
 15. signal r_btn_cntrl : std_logic_vector(2 downto 0) := (others=> '0');
 16. signal r_btn_pulse : std_logic := '0';
 17.  
 18. begin
 19.  
 20. out_btn_pulse <= r_btn_pulse;
 21.  
 22. process(in_clk, in_rst)
 23. begin
 24. if in_rst = '1' then
 25. r_btn_pulse <= '0';
 26. elsif rising_edge(in_clk) then
 27. r_btn_pulse <= '0';
 28. if r_btn_cntrl(2 downto 1) = "01" then
 29. r_btn_pulse <= '1';
 30. end if;
 31. end if;
 32. end process;
 33.  
 34.  
 35. process(in_clk, in_rst)
 36. begin
 37. if in_rst = '1' then
 38. r_btn_cntrl <= (others=> '0');
 39. elsif rising_edge(in_clk) then
 40. r_btn_cntrl <= r_btn_cntrl(1 downto 0) & in_buton;
 41. end if;
 42. end process;
 43.  
 44. end Behavioral;

 

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 
entity pulse_generator is
	generic(
		FREQ : integer := 100_000_000
	);
	Port ( 
		in_clk : in std_logic;
		in_rst : in std_logic;
		in_en : in std_logic;
		out_pulse : out std_logic
	);
end pulse_generator;
 
architecture Behavioral of pulse_generator is
 
	signal r_pulse : std_logic := '0';
	signal r_cnt : integer := 0;
 
begin
 
	out_pulse <= r_pulse;
 
	process(in_clk, in_rst)
	begin
		if in_rst = '1' then
			r_cnt<= 0;
			r_pulse <= '0';
 
		elsif rising_edge(in_clk) then
		 if in_en = '1' then
			if r_cnt = FREQ - 1 then
				r_pulse <= '1';
				r_cnt<= 0;
			else
				r_pulse <= '0';
				r_cnt <= r_cnt + 1;			
			end if;
		 end if;	
		end if;
	end process;
 
end Behavioral;

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.