Altera De0 Nano ile Servo Motor Sürme

Servo motorlarda,PWM adı verilen Darbe Genişlik Modülasyonu tekniği sayesinde noktadan noktaya konum-hız-ivme kontrolü yapılabilmektedir.

Uygulamada kullanacağımız servo motor piyasada rahatlıkla bulunabilen ve oldukça ucuz olan Tower Pro adlı üreticinim Sg90 modelli ürünüdür.

Servo motorun datasheetini incelediğimizde PWM aralığının 20 ms, maksimum duty cycle değerinin 2 ms, minimum duty cycle değerinin ise 1 ms olduğunu görmekteyiz.

pwm

Uygulamada kullanacağımız kartın (Altera De0 Nano) clock hızı 50 Mhz e göre PWM hesabı yapacak olursak;
50 MHz = 20 ns , Servo motorumuz için PWM periyodu 20 ms,
Tanımlayacağımız counter değişkenimizin üst limiti 20 ms / 20 ns = 1*10^6 olur.
Duty cycle max değeri 2 ms / 20 ns = 1* 10^5
Duty cycle min değeri 1 ms / 20 ns = 5* 10^4 olur.
Bu değerlere göre kodumuzu yazacak olursak;

 

 1. var quads_screen_width = document.body.clientWidth;
 2. if ( quads_screen_width >= 1140 ) {
 3. /* desktop monitors */
 4. document.write('');
 5. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 6. }if ( quads_screen_width >= 1024 && quads_screen_width < 1140 ) {
 7. /* tablet landscape */
 8. document.write('');
 9. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 10. }if ( quads_screen_width >= 768 && quads_screen_width < 1024 ) {
 11. /* tablet portrait */
 12. document.write('');
 13. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 14. }if ( quads_screen_width < 768 ) {
 15. /* phone */
 16. document.write('');
 17. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 18. }
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25. library IEEE;
 26. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 27. entity pwm_servo is
 28. Generic(
 29. count_max : integer := 1000000;
 30. duty_max : integer := 100000;
 31. duty_min : integer := 50000;
 32. duty_delta : integer := 200
 33. );
 34. Port( CLK : in STD_LOGIC;
 35. PWM : out std_logic
 36. );
 37. end pwm_servo;
 38.  
 39. architecture Behavioral of pwm_servo is
 40.  
 41. signal counter: integer range 0 to count_max := 0;
 42. signal duty : integer range duty_min to duty_max := duty_min;
 43. begin
 44. prescaler: process(all)
 45. variable direction_up : boolean := true;
 46. begin
 47. if rising_edge(clk) then
 48. if counter < count_max then
 49. counter <= counter + 1;
 50. else
 51. if direction_up then
 52. if duty < duty_max then
 53. duty <= duty + duty_delta;
 54. else
 55. direction_up := false;
 56. end if;
 57. else
 58. if duty > duty_min then
 59. duty <= duty - duty_delta;
 60. else
 61. direction_up := true;
 62. end if;
 63. end if;
 64. counter <= 0;
 65. end if;
 66. end if;
 67. end process;
 68. pwm_s: process(all)
 69. begin
 70. if counter < duty then
 71. pwm <= '1';
 72. else
 73. pwm <= '0';
 74. end if;
 75. end process;
 76. end Behavioral;

 

Yorum

 1. By Furkan

  Cevapla

  • By Oğuzhan Gültekin

   Cevapla

 2. By Serkan Öztürk

  Cevapla

  • By Oğuzhan Gültekin

   Cevapla

   • By Oğuz ŞANLI

    Cevapla

    • By Oğuzhan Gültekin

     Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir