Altera De0 Nano ile Servo Motor Sürme

Servo motorlarda,PWM adı verilen Darbe Genişlik Modülasyonu tekniği sayesinde noktadan noktaya konum-hız-ivme kontrolü yapılabilmektedir.

Uygulamada kullanacağımız servo motor piyasada rahatlıkla bulunabilen ve oldukça ucuz olan Tower Pro adlı üreticinim Sg90 modelli ürünüdür.

Servo motorun datasheetini incelediğimizde PWM aralığının 20 ms, maksimum duty cycle değerinin 2 ms, minimum duty cycle değerinin ise 1 ms olduğunu görmekteyiz.

pwm

Uygulamada kullanacağımız kartın (Altera De0 Nano) clock hızı 50 Mhz e göre PWM hesabı yapacak olursak;
50 MHz = 20 ns , Servo motorumuz için PWM periyodu 20 ms,
Tanımlayacağımız counter değişkenimizin üst limiti 20 ms / 20 ns = 1*10^6 olur.
Duty cycle max değeri 2 ms / 20 ns = 1* 10^5
Duty cycle min değeri 1 ms / 20 ns = 5* 10^4 olur.
Bu değerlere göre kodumuzu yazacak olursak;

 

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. entity pwm_servo is
 4. Generic(
 5. count_max : integer := 1000000;
 6. duty_max : integer := 100000;
 7. duty_min : integer := 50000;
 8. duty_delta : integer := 200
 9. );
 10. Port( CLK : in STD_LOGIC;
 11. PWM : out std_logic
 12. );
 13. end pwm_servo;
 14.  
 15. architecture Behavioral of pwm_servo is
 16.  
 17. signal counter: integer range 0 to count_max := 0;
 18. signal duty : integer range duty_min to duty_max := duty_min;
 19. begin
 20. prescaler: process(all)
 21. variable direction_up : boolean := true;
 22. begin
 23. if rising_edge(clk) then
 24. if counter < count_max then
 25. counter <= counter + 1;
 26. else
 27. if direction_up then
 28. if duty < duty_max then
 29. duty <= duty + duty_delta;
 30. else
 31. direction_up := false;
 32. end if;
 33. else
 34. if duty > duty_min then
 35. duty <= duty - duty_delta;
 36. else
 37. direction_up := true;
 38. end if;
 39. end if;
 40. counter <= 0;
 41. end if;
 42. end if;
 43. end process;
 44. pwm_s: process(all)
 45. begin
 46. if counter < duty then
 47. pwm <= '1';
 48. else
 49. pwm <= '0';
 50. end if;
 51. end process;
 52. end Behavioral;

 

Yorum

 1. By Furkan

  Cevapla

  • By Oğuzhan Gültekin

   Cevapla

 2. By Serkan Öztürk

  Cevapla

  • By Oğuzhan Gültekin

   Cevapla

   • By Oğuz ŞANLI

    Cevapla

    • By Oğuzhan Gültekin

     Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.