VHDL ile Sabit Noktalı Sayılarda Çarpma İşleminin Gerçeklenmesi

Çarpma işleminde yöntem, onluk tabanda yapılan çarpma işlemi gibi fakat ikilik sistemde yapılmaktadır.Aşağıdaki örnekte işlem kolaylığı olması açısından tam kısım 2 bit noktalı kısım ise 3 bit olarak alındı.

Sayı_1 = 1.125           →        01.001

Sayı_2 = 0.875           →        00.111

Sayı_1 * Sayı_2 = 0.984375

Adsız

Bizim sabit noktalı sayı formatı ile elde ettiğimiz sayıyı hesapalarsak:

Sayı = 1 * 2^ -1 + 1 * 2^ -2 + 1 * 2^ -3 + 1 * 2^ -4 + 1 * 2^ -5 + 1 * 2^ -6

Sayı = 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 + 0.03125 + 0.15625= 0.984375

Aşağıda tam ve ondalık uzunlukları tanımlanan sabit noktalı sayı formatlarının istenen tam ve ondalık sayılara dönüştüren VHDL kodu verilmiştir.

 1. function fix_mul(data_1 : std_logic_vector; e_1, f_1 : integer;
 2. data_2 : std_logic_vector; e_2, f_2 : integer;
 3. e_result, f_result : integer) return std_logic_vector is
 4.  
 5. variable data_1_abs : std_logic_vector(e_1 + f_1 - 1 downto 0);
 6. variable data_2_abs : std_logic_vector(e_2 + f_2 - 1 downto 0);
 7. variable v_mul : std_logic_vector(e_1 + e_2 + f_1 + f_2 - 1 downto 0);
 8. variable v_mul_result : std_logic_vector(e_result + f_result - 1 downto 0);
 9. begin
 10.  
 11. v_mul := data_1 * data_2;
 12.  
 13. v_mul_result := v_mul(f_1 + f_2 + e_result - 1 downto f_1 + f_2) &
 14. v_mul(f_1 + f_2 - 1 downto f_1 + f_2 - f_result);
 15.  
 16. return v_mul_result;
 17. end fix_mul;

 

Kod içerisinde tanımlanan fonksiyonlar ise fix_point_packet dosyasında tanımlanmıştır.

 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;
 4. use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
 5. use IEEE.MATH_REAL.all;
 6.  
 7. package fix_point_packet is
 8. function int_to_bin(int, e : integer) return std_logic_vector;
 9. function frac_to_bin(frac : real; f : integer) return std_logic_vector;
 10. function real_to_fix(data : real; e, f : integer) return std_logic_vector;
 11.  
 12. end fix_point_packet;
 13.  
 14. package body fix_point_packet is
 15.  
 16. function int_to_bin(int, e : integer) return std_logic_vector is
 17. variable v_exp : std_logic_vector(e - 1 downto 0);
 18. variable v_int : integer;
 19. begin
 20. v_int := int;
 21. for n_i in 0 to e - 1 loop
 22. if v_int /= 0 then
 23. if (v_int / 2) = ((v_int - 1) / 2) then
 24. v_exp(n_i) := '1';
 25. else
 26. v_exp(n_i) := '0';
 27. end if;
 28. else
 29. v_exp(n_i) := '0';
 30.  
 31. end if;
 32. v_int := v_int / 2;
 33. end loop;
 34. return v_exp;
 35. end int_to_bin;
 36.  
 37. function frac_to_bin(frac : real; f : integer) return std_logic_vector is
 38. variable v_frac : real;
 39. variable v_frac_fix : std_logic_vector(f -1 downto 0);
 40. begin
 41. v_frac := frac;
 42. for n_i in f - 1 downto 0 loop
 43. v_frac := v_frac * 2.0;
 44. if v_frac >= 1.0 then
 45. v_frac_fix(n_i) := '1';
 46. v_frac := v_frac - 1.0;
 47. else
 48. v_frac_fix(n_i) := '0';
 49. end if;
 50. end loop;
 51. return v_frac_fix;
 52. end frac_to_bin;
 53.  
 54. function real_to_fix(data : real; e, f : integer) return std_logic_vector is
 55. variable v_data_abs : real;
 56. variable v_data_frac : real;
 57. variable v_fix_data : std_logic_vector(e + f - 1 downto 0) := (others => '0');
 58. begin
 59. v_data_abs := abs(data);
 60. v_data_frac := v_data_abs - floor(v_data_abs);
 61. v_fix_data(e + f - 1 downto f) := int_to_bin(integer(floor(v_data_abs)), e);
 62. v_fix_data(f - 1 downto 0) := frac_to_bin(v_data_frac, f);
 63.  
 64. if data < 0.0 then
 65. v_fix_data := not(v_fix_data) + 1;
 66. end if;
 67.  
 68. return v_fix_data;
 69. end real_to_fix;
 70. end package body;

 

Aşağıda pozitif ve negatif olarak tanımlanan sayıların farklı ondalık ve tam sayı uzunluklarında hesaplanmasını sağlayan VHDL kodu ve benzetimi verilmiştir.

 1. process
 2. variable seed1, seed2 : positive;
 3. variable rand : real;
 4. begin
 5. data_1 <= real_to_fix(1.125, e_1, f_1);
 6. data_2 <= real_to_fix(0.875, e_2, f_2);
 7. wait for 1us;
 8.  
 9. data_result <= fix_mul(data_1, e_1, f_1, data_2, e_2, f_2, e_result, f_result);
 10. wait for 2us;
 11.  
 12. data_1 <= real_to_fix(1.125, e_1 + 1, f_1 - 1);
 13. data_2 <= real_to_fix(0.875, e_2 - 1, f_2 + 1);
 14. wait for 1us;
 15.  
 16. data_result <= fix_mul(data_1, e_1 + 1, f_1 - 1, data_2, e_2 - 1, f_2 + 1, e_result, f_result);
 17. wait for 2us;
 18.  
 19. data_1 <= real_to_fix(-1.125, e_1, f_1 );
 20. data_2 <= real_to_fix(0.875, e_2 - 1, f_2 + 1);
 21. wait for 1us;
 22.  
 23. data_result <= fix_mul(data_1, e_1, f_1, data_2, e_2 - 1, f_2 + 1, e_result, f_result);
 24. wait for 2us;
 25.  
 26. data_1 <= real_to_fix(-1.125, e_1, f_1 );
 27. data_2 <= real_to_fix(-0.875, e_2 - 1, f_2 + 1);
 28. wait for 1us;
 29.  
 30. data_result <= fix_mul(data_1, e_1, f_1, data_2, e_2 - 1, f_2 + 1, e_result, f_result);
 31. wait;
 32.  
 33. end process;

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.