NEXYS4 DDR Switch ile Led Kontrolü

Bu uygulamada Nexys4 DDR kartı üzerinde bulunan 16 adet switch ile 16 adet ledin kontrolü yapılmıştır.

 

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 
 
entity SW_16b_LED is
 generic(n: integer :=16);
  Port(
      SW : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
      LED: out std_logic_vector (n-1 downto 0)
     );
end SW_16b_LED;
 
architecture Behavioral of SW_16b_LED is
  begin
    LED <= SW;
end Behavioral;

 

set_property PACKAGE_PIN V11 [get_ports {LED[15]}]
set_property PACKAGE_PIN V12 [get_ports {LED[14]}]
set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports {LED[13]}]
set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports {LED[12]}]
set_property PACKAGE_PIN T16 [get_ports {LED[11]}]
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports {LED[10]}]
set_property PACKAGE_PIN T15 [get_ports {LED[9]}]
set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {LED[8]}]
set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports {LED[7]}]
set_property PACKAGE_PIN U17 [get_ports {LED[6]}]
set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {LED[5]}]
set_property PACKAGE_PIN R18 [get_ports {LED[4]}]
set_property PACKAGE_PIN N14 [get_ports {LED[3]}]
set_property PACKAGE_PIN J13 [get_ports {LED[2]}]
set_property PACKAGE_PIN K15 [get_ports {LED[1]}]
set_property PACKAGE_PIN H17 [get_ports {LED[0]}]
set_property PACKAGE_PIN V10 [get_ports {SW[15]}]
set_property PACKAGE_PIN U11 [get_ports {SW[14]}]
set_property PACKAGE_PIN U12 [get_ports {SW[13]}]
set_property PACKAGE_PIN H6 [get_ports {SW[12]}]
set_property PACKAGE_PIN T13 [get_ports {SW[11]}]
set_property PACKAGE_PIN R16 [get_ports {SW[10]}]
set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {SW[9]}]
set_property PACKAGE_PIN T8 [get_ports {SW[8]}]
set_property PACKAGE_PIN R13 [get_ports {SW[7]}]
set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports {SW[6]}]
set_property PACKAGE_PIN T18 [get_ports {SW[5]}]
set_property PACKAGE_PIN R17 [get_ports {SW[4]}]
set_property PACKAGE_PIN R15 [get_ports {SW[3]}]
set_property PACKAGE_PIN M13 [get_ports {SW[2]}]
set_property PACKAGE_PIN L16 [get_ports {SW[1]}]
set_property PACKAGE_PIN J15 [get_ports {SW[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[15]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[14]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[13]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[12]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[11]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[10]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[9]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[8]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[15]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[14]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[13]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[12]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[11]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[10]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[9]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[8]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SW[0]}]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.