VHDL ile SAYISAL TASARIM ve FPGA UYGULAMALARI Kitabımız Yayında…

Hepsiburada

94425

 İçindekiler

1. GİRİŞ

FPGA Nedir?; Neden FPGA?; VHDL Hakkında; Kitap Hakkında

2. KULLANILAN YAZILIM VE KART

Xilinx Vivado ile Yeni Proje Oluşturma; Xilinx Vivado ile Benzetim

3. TEMEL VHDL BILEŞENLERI

VHDL Kodunun Bölümleri; Kütüphane (Library) Bildirimi; Varlık (Entity) Bildirimi; Mimari (Architecture); Örnek Uygulama: Yarı Toplayıcı Devresi

4. VHDL OPERATÖRLERI VE NITELIKLERI (ATTRIBUTES)

Mantıksal Operatörler; İlişkisel Operatörler; Toplama, Çıkarma ve Ekleme Operatörleri; Çarpma, Bölme, Mod ve Artan Operatörleri; Diğer Operatörler; Operatörlerin Kullanımı; Nitelikler (Attributes); Önceden Tanımlı Nitelikler (Pre-defined Attributes); Kullanıcı Tanımlı Nitelikler (User Defined Attributes)

5. VHDL VERI NESNELERI

Signal Veri Nesnesi; variable Veri Nesnesi; constant Veri Nesnesi; VHDL’de Açıklama Metni; Veri Nesnelerinin Adlandırılması; Veri Tipleri; bit ve bit_vector Tipleri; std_logic ve std_logic_vector Tipleri; std_ulogic Tipi; signed ve unsigned Tipleri; Integer Tipi; Boolean Tipi; Listeleme Tipi (Enumaration); Tip Dönüşümleri; Alt-Tipler (Subtype); Diziler; Port Dizileri; Record Tanımlaması; Veri Nesnesi Değerleri ve Numaraları; Çoklu Veri Nesnesine Değer Atanması

6. ALT DEVRELER, ALT PROGRAMLAR VE PAKETLER

VHDL’de Alt Devre Tanımlama – PORT MAP Kullanımı; Generic Kullanarak Entity Tanımlama; Function
Procedure; VHDL’de Package Kullanımı

7. EŞ ZAMANLI ATAMA İFADELERI

Basit Sinyal Atamaları; Others Kullanarak Sinyal Değeri Atama; Seçilmiş Sinyal Atama; Şartlı Sinyal Atamaları; Generate İfadeleri;

8. VHDL’DE SIRALI ATAMA SÖZDIZIMLERI

Process Sözdizimi; variable Kullanımı; If Sözdizimi; Case Sözdizimi; Loop Sözdizimi; Saat Darbesi Kullanımı; Wait Until Söz dizimi; İfade Düzenleme;

9. BENZETIM UYGULAMALARI

Yetki Girişli D Mandalı (D Latch); Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu (D Flip Flop); Eş zamanlı Olmayan Reset’li Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu; Eş zamanlı Reset’li Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu; Saklayıcı (Register); Kaydırmalı Saklayıcı; Sayaçlar; Saat Frekans Bölücü ; VHDL’de Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri; VHDL’de ROM Bloğu Oluşturmak; VHDL’de RAM Bloğu Oluşturmak;  VHDL’de FIFO Tasarımı; Sinyal İşlemede Konvolüsyon; Temel İmge İşleme Algoritmaları; VHDL ile İmge’de Konvolüsyon İşlemi

10. NEXYS 4 UYGULAMALARI

D İki Durumlusu; Sentezleme ve Port Bağlantılarının Yapılması; Bit Dosyasının Oluşturulması; Bit Dosyasının Yüklenmesi; Tasarımın Test Edilmesi; Led Yakma Uygulaması; Flash Dosyası Oluşturma; Vivado ile Hata Ayıklama (Debug) Uygulaması; Karakter Kaydırma Uygulaması; UART Protokolü Kullanarak Data Kontrolü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.