FPGA UygulamalarıArşiv

Genetik Algoritma ile Gezici Satıcı Problemi Çözümü (Travelling Salesman Problem with GA)

Genetik Algoritma Nedir? Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar[1].   Genetik algoritmalar problemlere tek bir çözüm üretmek yerine farklı çözümlerden oluşan bir çözüm kümesi üretir. Böylelikle, arama uzayında aynı anda birçok nokta değerlendirilmekte

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması (PSO)

  Sezgisel algoritmalar, büyük boyutlu optimizasyon problemleri için, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen algoritmalardır. Genel amaçlı sezgisel optimizasyon algoritmaları, biyoloji tabanlı, fizik tabanlı, sürü tabanlı, sosyal tabanlı, müzik tabanlı ve kimya tabanlı olmak üzere altı farklı grupta değerlendirilmektedir. Sürü zekâsı tabanlı optimizasyon algoritmaları kuş, balık, kedi ve arı gibi canlı sürülerinin hareketlerinin incelenmesiyle

VHDL Moore ve Mealy Modelleri ile “101” Dedektör Dizaynı

Sonlu Durum Makinesi Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine), sınırlı sayıda durumdan, durumlar arası geçişlerden ve eylemlerin birleşmesiyle oluşan davranışların bir modelidir. Birçok dijital sistemde, sistem davranışını ve veri akışı yollarını kontrol etmek için kullanılan sıralı devredir. Moore Machine Output sadece var olan duruma bağlıdır. Sadece Inputun değişmesi Outputa etki etmez. Mealy Machine ile karşılaştıracak

VHDL ile SAYISAL TASARIM ve FPGA UYGULAMALARI Kitabımızın 2. Baskısı Yayında…

VHDL dili kullanarak FPGA programlamak isteyenler için kaynak olacak Türkçe VHDL ile SAYISAL TASARIM ve FPGA UYGULAMALARI kitabımız yayınlanmıştır. Geliştirme ortamı olarak Xilinx Vivado Design Suite yazılımı kullanılmış olup, uygulamalar NEXYS4 deneme kartı üzerinde gerçeklenmiştir. Kitap içeriği oluşturulurken gerek öğrenciler gerekse konuya ilgi duyan diğer kişiler düşünülerek dengeli bir anlatım yolu izlenmiştir. Kitabın daha rahat

FPGA Based Moving Objects Controller Using Remote Distance Sensors

  Oğuzhan Kemal GULTEKIN, Mehmet Ali CAVUSLU, Hakan ERDOL SİU 2017  Abstract—In this work, the change of sound wave speed by temperature is used in order to improve accuracy of ultrasonic distance measurement. Ambient temperature directly effects air density, thus air density effects sound wave speed. However most of ultrasonic distance measurement system assumes the