Genel UygulamalarArşiv

Genetik Algoritma ile Gezici Satıcı Problemi Çözümü (Travelling Salesman Problem with GA)

Genetik Algoritma Nedir? Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar[1].   Genetik algoritmalar problemlere tek bir çözüm üretmek yerine farklı çözümlerden oluşan bir çözüm kümesi üretir. Böylelikle, arama uzayında aynı anda birçok nokta değerlendirilmekte

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması (PSO)

  Sezgisel algoritmalar, büyük boyutlu optimizasyon problemleri için, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen algoritmalardır. Genel amaçlı sezgisel optimizasyon algoritmaları, biyoloji tabanlı, fizik tabanlı, sürü tabanlı, sosyal tabanlı, müzik tabanlı ve kimya tabanlı olmak üzere altı farklı grupta değerlendirilmektedir. Sürü zekâsı tabanlı optimizasyon algoritmaları kuş, balık, kedi ve arı gibi canlı sürülerinin hareketlerinin incelenmesiyle

VHDL Moore ve Mealy Modelleri ile “101” Dedektör Dizaynı

Sonlu Durum Makinesi Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine), sınırlı sayıda durumdan, durumlar arası geçişlerden ve eylemlerin birleşmesiyle oluşan davranışların bir modelidir. Birçok dijital sistemde, sistem davranışını ve veri akışı yollarını kontrol etmek için kullanılan sıralı devredir. Moore Machine Output sadece var olan duruma bağlıdır. Sadece Inputun değişmesi Outputa etki etmez. Mealy Machine ile karşılaştıracak

VHDL ile Sabit Noktalı Sayılarda Çarpma İşleminin Gerçeklenmesi

Çarpma işleminde yöntem, onluk tabanda yapılan çarpma işlemi gibi fakat ikilik sistemde yapılmaktadır.Aşağıdaki örnekte işlem kolaylığı olması açısından tam kısım 2 bit noktalı kısım ise 3 bit olarak alındı. Sayı_1 = 1.125           →        01.001 Sayı_2 = 0.875           →        00.111 Sayı_1 * Sayı_2 = 0.984375 Bizim sabit noktalı sayı formatı ile elde ettiğimiz sayıyı hesapalarsak: Sayı

Altera De0 Nano ile Servo Motor Sürme

Servo motorlarda,PWM adı verilen Darbe Genişlik Modülasyonu tekniği sayesinde noktadan noktaya konum-hız-ivme kontrolü yapılabilmektedir. Uygulamada kullanacağımız servo motor piyasada rahatlıkla bulunabilen ve oldukça ucuz olan Tower Pro adlı üreticinim Sg90 modelli ürünüdür. Servo motorun datasheetini incelediğimizde PWM aralığının 20 ms, maksimum duty cycle değerinin 2 ms, minimum duty cycle değerinin ise 1 ms olduğunu görmekteyiz.