Genel UygulamalarArşiv

Ethernet Paket Gönderimi ve MicroBlaze ile UART üzerinden LED kontrolü

Rapor PDF formatındadır. Aşağıdaki bağlantıdan rapora ulaşılabilir. . . . Ethernet Paket Gönderimi ve MicroBlaze ile UART üzerinden LED kontrolü  

VHDL ve Matlab ile CORDIC Algoritması

CORDIC (COordinate, Rotation DIgital Computer) sinüs, cosinüs, üstel fonksiyonlar, logaritma gibi çeşitli gerçek zamanlı yüksek prezisyonlu aritmetik hesaplamalar için geliştirilen zeki ve etkin bir algoritma ailesidir. 1959 yılında Volder tarafından ortaya konulan gerçekten önemli bu algoritmalar, n iterasyonda n bit doğrulukla sözkonusu fonksiyonları hesaplayabilmekte ve her iterasyonda az sayıda toplama ve öteleme işlemlerini gerektirmektedir. Algoritma,

Simulated Annealing Algorithm ( Benzetilmiş Tavlama Algoritması)

Simulated Annealing Algorithm ( Benzetilmiş Tavlama Algoritması) Benzetim tavlama algoritmasını anlamak için öncelikle Tepe Tırmanma algoritmasına  (Hill climbing Algortihm) bakmamız gerekir. Tepe Tırmanma Algoritması Tepe tırmanma algoritması, iki boyutlu bir grafikte tarif edecek olursak aradığımız sonuca daha yakın olan yöne ilerleme mantığı ile çalışan bir optimizasyon algoritmasıdır. Rastgele bir başlangıç noktası ile komşu değerler (noktalar)

Genetik Algoritma ile Gezici Satıcı Problemi Çözümü (Travelling Salesman Problem with GA)

Genetik Algoritma Nedir? Genetik algoritmalar, doğada gözlemlenen evrimsel sürece benzer bir şekilde çalışan arama ve eniyileme yöntemidir. Karmaşık çok boyutlu arama uzayında en iyinin hayatta kalması ilkesine göre bütünsel en iyi çözümü arar[1].   Genetik algoritmalar problemlere tek bir çözüm üretmek yerine farklı çözümlerden oluşan bir çözüm kümesi üretir. Böylelikle, arama uzayında aynı anda birçok nokta değerlendirilmekte

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması (PSO)

  Sezgisel algoritmalar, büyük boyutlu optimizasyon problemleri için, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen algoritmalardır. Genel amaçlı sezgisel optimizasyon algoritmaları, biyoloji tabanlı, fizik tabanlı, sürü tabanlı, sosyal tabanlı, müzik tabanlı ve kimya tabanlı olmak üzere altı farklı grupta değerlendirilmektedir. Sürü zekâsı tabanlı optimizasyon algoritmaları kuş, balık, kedi ve arı gibi canlı sürülerinin hareketlerinin incelenmesiyle