CORDIC (COordinate, Rotation DIgital Computer) sinüs, cosinüs, üstel fonksiyonlar, logaritma gibi çeşitli gerçek zamanlı yüksek prezisyonlu aritmetik hesaplamalar için geliştirilen zeki ve etkin bir algoritma ailesidir. 1959 yılında Volder tarafından ortaya konulan gerçekten önemli bu algoritmalar, n iterasyonda n bit doğrulukla sözkonusu fonksiyonları hesaplayabilmekte ve her iterasyonda az sayıda toplama ve öteleme işlemlerini gerektirmektedir. Algoritma,