Simulated Annealing Algorithm ( Benzetilmiş Tavlama Algoritması) Benzetim tavlama algoritmasını anlamak için öncelikle Tepe Tırmanma algoritmasına  (Hill climbing Algortihm) bakmamız gerekir. Tepe Tırmanma Algoritması Tepe tırmanma algoritması, iki boyutlu bir grafikte tarif edecek olursak aradığımız sonuca daha yakın olan yöne ilerleme mantığı ile çalışan bir optimizasyon algoritmasıdır. Rastgele bir başlangıç noktası ile komşu değerler (noktalar)