nexys4 ddrArşiv

NEXYS4 DDR 9999 BCD Up Counter

Bu uygulamada Nexys4 DDR kartımız üzerinde bulunan 7 segment gösterge ile 0000 dan 9999 a kadar sayma işlemi yapıldı. Uygulama için 4 adet flag oluşturuldu. Sayac 0009 iken-> ilkTasma flagı set edildi Sayac 0099 iken-> ikinciTasma flagı set edildi Sayac 0999 iken-> ücüncüTasma flagı set edildi Sayac 9999 iken-> dördüncüTasma flagı set edildi ve gösterge

NEXYS4 DDR 7 Segment Display Kullanımı

Bu uygulamada 1 adet 7 segment display kullanılmış olup 4 bitlik input sinyali ile 7 segment üzerinde 0-F arasında sayma işlemi yapılmıştır.